Boomverzorging

 

Ook bomen hebben onderhoud nodig. Onze specialisten zijn gewend aan het werken op grote hoogte. Waar ladders niet toereikend zijn, wordt gebruik gemaakt van klimtouwen of een hoogwerker. Waar rigoureus ingegrepen moet worden regelen wij desgewenst de aanvraag van een kapvergunning. Het afvoeren of versnipperen van takken of stammen verzorgen wij graag voor u.

 

 

Groenkeur voor veilig werken

 

Het certificaat Groenkeur Boomverzorging voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.
Het Groenkeur-certificaat garandeert dat binnen het bedrijf aandacht is voor:

 

1 Kennisdeling

2 Veiligheid

3 Technische eisen voor oplevering

De Groenkeur-certificaathouder Boomverzorging werkt altijd met minimaal 50% European Tree Workers (ETW). Boomcontroles in het kader van de algemene zorgplicht (VTA-controle) worden uitgevoerd door gekwalificeerde Boom Veiligheids Controleurs (BVC). Onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische problemen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde European Tree Technicians (ETT).

 


Groenkeur en ISO 9001

In de meest recente beoordelingsrichtlijnen (versie 2012) voor de zakelijke markt is ISO 9001 volledig geïntegreerd. Tijdens een audit worden alle aspecten van het Groenkeur-kwaliteitsysteem gelijktijdig getoetst met ISO 9001.

 

 

 

Groenvoorzieningsbedrijf Brink


Kuiperslaan 32

9244 AT  Beetsterzwaag

Telefoon 0512-381705

info@brinkgroenvoorziening.nl

 

KvK inschrijfnummer 01 07 39 92